Home » Klantenservice » Retouren en klachtenregeling

Retouren en klachtenregeling

Niet tevreden met je aankoop? Laat het ons weten en stuur je artikel retour. Voor een correcte afhandeling werken we met de onderstaande regels. Deze zijn ook opgenomen in onze Algemene voorwaarden.

Herroepingsrecht

 1. Bij de aankoop van Panash producten heb je de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product.
 2. Tijdens de bedenktijd zal je zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Je zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of je het product wenst te behouden. Indien je van je herroepingsrecht gebruik maakt, zal je het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan ons retourneren, conform de door de ons verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Wanneer je gebruik wenst te maken van je herroepingsrecht ben je verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan ons. Het kenbaar maken dient je te doen middels het modelformulier (te vinden rechts of onder van deze tekst). Nadat je kenbaar heb gemaakt gebruik te willen maken van je herroepingsrecht dient je het product binnen 14 dagen retour te sturen. Je moet ook kunnen bewijzen dat de producten tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 4. Indien je na afloop van de hierboven genoemde termijnen niet kenbaar heb gemaakt gebruik te willen maken van je herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heb teruggezonden, is de koop een feit.
Herroepingsformulier 2020
Word – 66.0 KB

Kosten in geval van herroeping

 1. Indien je gebruik maakt van je herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor je rekening.
 2. Indien je betaald hebt, zullen we dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door ons of je kan aantonen dat je de producten hebt teruggestuurd. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door je is gebruikt tenzij je nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
 3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang ben je aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
 4. Je kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door ons niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

Uitsluiting herroepingsrecht

 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht uitsluiten voor producten zoals omschreven hieronder. De uitsluiting van het herroepingsrecht is alleen geldig als we dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, hebben vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten: 
 • die door ons tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
 • die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 • die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 • die snel kunnen bederven of verouderen;
 • waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop we geen invloed hebben;
 • voor losse kranten en tijdschriften;
 • voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan je de verzegeling hebt verbroken.
 • voor hygiënische of voedingsproducten waarvan je de verzegeling hebt verbroken.

Klachtenregeling

We raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@panash.nl. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om je geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.